Kansalaispalkka, Perustulo

Miten vähentää byrokratiaa ja parantaa elämänlaatua? Kenties jopa vähentää kuluja yhteiskunnalle?

Lähtisin itse suoraan sosiaaliturvan uudistamiseen kohti kansalaispalkkaa tai vähintäänkin osittaistaperustuloa.
Kansalaispalkka eroaa perustulosta hieman siinä että “Esimerkiksi Jan Otto Anderssonin teksteissä kansalaispalkka on perustulon kaltainen tuki, mutta se maksetaan vain, jos kansalainen tekee hyödyllistä työtä. Tällaista työtä olisi toiminta kolmannen sektorin järjestöissä. Kansalaispalkka voisi olla suurempi kuin pelkkä kaikille automaattisesti maksettava perustulo. Kansalaispalkan ideana on aktivoida ihmisiä toimimaan kansalaisyhteiskunnassa.”
Kelan suorittamassa perustulokokeilussa tulokset olivat seuraavat: työllisyysvaikutukset vähäisiä, toimeentulo ja psyykkinen terveys koettiin paremmaksi.
Eli perustulo ei heikentänyt työmoraalia ja kansalaisten elämänlaatu parani. Pelkkää plussaa siis.

Näkisin itse kansalaispalkan parhaana vaihtoehtona, jossa perustulon osuus olisi osittaisen perustulon rajoilla (eli perustulolla tulee juuri toimeen), tällöin korotetun perustulon eli kansalaispalkan saisi juurikin osallistumalla yhteiskunnan kehitykseen / ylläpitoon kolmannen sektorin järjestöissä, joka aktivoisi ihmisiä pysymään yhteiskunnassa mukana. Perustulon ollessa juuri toimeentulon rajoilla, aina huomaa heti hyödyn kun saa tehtyä töitä. Kuitenkin perustulon tason tulee olla niin korkea, että normaalien ihmisten ei tarvitsisi hakea lisätukia välttämättömyyksien kattamiseen, silloin kun töitä ei ole saatavilla tai niitä ei yksinkertasisesti tilanteesta johtuen pysty tekemään juuri silloin. Näin voisimme pienentää julkisen sektorin kustannuksiakin vähentämällä virkailijoita ja turhaa paperinpyöritystä virastoissa, sekä parantamalla ihmisten elämänlaatua samalla kertaa.
Sillä paperien pyöritys, lisälappujen ja todistusten kaiveleminen sekä kymmenien pykälien selaaminen ja erinäisten laskurien mälvääminen eivät yksinkertaisesti tuo yhteiskunnallemme eivätkä yksilölle mitään lisäarvoa.

Varmasti on ihmisiä jotka jäisivät vain kotiin ja eivät tekisi mitään eläen yhteiskunnan kustannuksella. Mutta niitä ihmisiä on jo nyt. Ja he vain teettävät virastoille ja työntekijöille työtä ja tuhlaavat muidenkin ihmisten aikaa täyttäessään pakollisia velvoitteitaan ilman aikomustakaan oikeasti työllistyä. Näkisin että heidän elämänsä rahoittaminen ja sen helpottaminen ei ole tarkoituksen mukaista, mutta silti paras vaihtoehto ajatellen suurinta hyvää ja hyötyä yhteiskunnalle. He ovat todella pieni sivuosa paljon suuremmassa kokonaisuudessa. Rakenteet, jotka on luotu haittaaman näiden vapaamatkustajien elämistä muiden kustannuksella, iskevät myös kaikkien muiden nilkkoihin jotka joutuvat tukien varaan edes hetkellisesti. Suurinosa ihmisistä ei halua elää elämäänsä minimi rahoilla ja muiden elätettävänä, jolloin kansalaispalkka / perustulo, tarjoaisi heille parhaan elämän, ja kehittymisen mahdollisuudet sosiaaliturvan näkökulmasta. Myös osa niistä jotka nyt ja tulevaisuudessa makaisivat eivätkä tekisi mitään, voisivat päästä helpommin elämään kiinni sitten kun löytävät jälleen merkitystä asioista eikä kannustinloukku ja byrokratia loisi turhia esteitä.

Möys marginaalinen säästö tulee kun antaa osalle massiivista tukijärjestelmää pyörittäville kenkää. Perustulo / kansalaispalkka vähentäisi eritukien hakua ja työtunteja, joita näiden tukien hakijoiden vahtimiseen käytetään. Myös prosessi olisi todennäköisesti helpompi automatisoida kuin nykyinen viidakko.

se mikä kansalaispalkka malli olisi paras Suomessa, olisi seuraava keskustelunaihe, ja siihen olisi nyt mielestäni aika siirtyä mahdollisimman nopeasti.