Opiskelu ja opintotuki tms. 2023

1 opintopistettä vastaava suositeltu opiskeluun käytettävä aika on 27 tuntia, eli noin 1620 työtuntia lukukaudessa (9kk opintotuki kuukausia siis).
Keskimääräinen työ vuosi on noin 2008 tuntia. Tästä voi laskea opiskeluun per kk. on suunniteltu aikalailla sama määrä kuin normaaliin palkkatyöhön käytettävä työaika.

Opiskelijat menevät valmistumisensa jälkeen töihin ja  korkeakoulututkinnolla maksavat veroja mediaani palkalla 4 042 euroa kuukaudessa (2016).

Opintolainan korot ja lainan hoitomaksut ovat täysin pankkien katetta ja ovat poissa yhteiskunnan kulutuksesta, sekä suomalaisten vaurastumisesta.

Taloudellinen turva ja kohtuullinen työtaakka vähentävät uupumusta ja auttavat keskittymään itse opiskeluun, sekä parantavat jaksamista myös työleämään.

Haluatko rakentaa yhteiskunnan jossa autetaan vuorollaan toinen toisiamme vai jossa jokainen taistelkoon omat taistelunsa?